Kaikissa kylän taloissa on kompostivessa. Asukkaat ovat myös sitoutuneet käyttämään ympäristölle vähemmän haitallisia pesuaineita. Niinpä kylän jätevedet ovat ns. harmaita jätevesiä, joiden puhdistus onnistuu hyvin kylän omassa puhdistamossa.

Jätevedet johdetaan sakokaivojen ja Greenpack-puhdistamon kautta haihdutusaltaaseen: Siellä loput ravinteet sitoutuvat biomassaan, jota poistetaan lammesta aika ajoin. Järjestelmä toimii hyvin, ja lopputulos on erinomainen.

Jokainen perhe on tehnyt omat kompostikäymäläratkaisunsa. Käyskätyyppejä onkin kylällä useita. Yleisin on ns. asilamalli, mutta myös Naturumin käymälöitä ja erilaisia muovitynnyriratkaisuja löytyy. Monessa käyskässä on virtsan erotteleva istuin, ja pellolla oleva yhteinen virtsasäiliö tyhjennetään keväisin kylän pelloille. Näin ravinnepäästöt saadaan minimoitua.

Monissa taloissa myös keittiön biojäte päätyy kompostikäymälään. Toisissa tätä varten on erillinen pihakompostori.